Shqipëria në shikim të parë

ecotour_albania_photos_folk_albanian.jpg

Shqipëria është një vend i kontrasteve. Edhe pse nuk është shumë e madhe, përvojat ndryshojnë nga një qytet në tjetrin. Qytetet e ndryshme kanë traditat e tyre, të cilat janë mjaft të veçanta. Këto ndryshime të mëdha janë për shkak të mungesës së infrastrukturës. Ky izolim vazhdoi deri në shekullin e 20-të. Sot jo vetëm të huajt, por edhe vetë shqiptarët janë kureshtarë të dinë për muzikën tradicionale, vallëzimet, veshjet, ushqimin dhe arkitekturën nga qytete të ndryshme në veri ose në jug.

 

Sipërfaqja = 28 748 km2

Kryeqyteti = Tirana

Popullsia = 3 000 000 banorë (95% shqiptarë, 5% pakica të tjera si aromunët, romët, grekët, maqedonasit dhe serbët etj).

Dendësia e popullsisë = 95 banorë / km2

Jetëgjatësia = 80,3 (femra); 82 (meshkuj)

Shkalla e papunësisë = 13%

Monedha = Lekë (ALL)

Sistemi politik = Republikë Parlamentare

PBB për frymë = 4900 USD

Gjuha zyrtare = Shqipja (ekziston një ndryshim i madh midis dialekteve të veriut dhe jugut, përkatësisht geg dhe tosc)